V zmysle 34. VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, je prevádzkovateľ lanových dráh a vlekov povinný od 14.12.2020 dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • každá osoba využívajúca služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o prekovaní ochorenia COVID-19; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov
  • každá osoba musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou
  • každá osoba musí dodržiavať vyznačené rozostupy

Negatívnym výsledkom sa každá osoba od 10 rokov preukáže  pred zakúpením skipasov v pokladni strediska.