Vzhľadom na aktuálnu COVID-19 situáciu sa v Snowparku Lučivná snažíme urobiť všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a mohli ste naplno využívať naše služby počas zimnej sezóny 2021/2022.

Naša prevádzka na základe Vyhlášky č.6 Úradu verejného zdravotníctva SR aktuálne funguje v režime „OTP“, čiže pre osoby očkované, testované alebo tie, ktoré prekonali ochorenie COVID-19. Kontrola dodržiavania režimu OTP bude vykonávaná na dvojstupňovej úrovni pri zakúpení skipasu (každá skontrolovaná osoba dostane papierový náramok) a následne pri turniketoch pri nástupe na vleky.

Z dôvodu plynulosti kontroly a urýchlenia nákupu skipasov pri pokladni vás chceme požiadať o prípravu covid preukazu, prípadne iného potvrdenia o prekonaní alebo očkovaní. Tieto doklady je potrebné skontrolovať každej osobe k jednotlivým skipasom a to vrátane dokladu (napr. karta poistenca), ktorý potvrdzuje vek dieťaťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osoba OTP podľa vyhlášky:

 1. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba
  v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
  a) osoba kompletne očkovaná,
  b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
  72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
  testu, alebo
  c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 1. Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
  a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
 2. Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.
 3. Táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, uvedené potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Odporúčania a opatrenia, ktoré zvýšia Vašu bezpečnosť:

 • V stredisku uprednostnite bezkontaktnú platbu kartou.
 • Pri čakaní v rade pri pokladniach alebo na vleky noste respirátor FFP2.
 • Pred pokladňou a pri nástupe na  vleky dodržiavajte 2 metrové odstupy.
 • Nezdržujte sa v skupinách väčších ako 4 osoby.
 • Pri pokladniach a v celom stredisku požívajte dezinfekciu na ruky.
 • Pred vstupom do požičovne lyží, lyžiarskej školy alebo toaliet noste FFP2 respirátor
 • Dodržujte pokyny obsluhy

Current COVID-19 measures

„OTP“ MODE (vaccinated, tested  and contracted persons)


Admission to the lifts will be conditioned by a confirmation of complete vaccination against COVID-19, confirmation that the person has contracted COVID-19 in a period not exceeding 180 days ago or tested person (RT-PCR or LAMP 72h or Antigen test 48h)

For the purposes of this Decree, the following is considered to be a fully vaccinated person or overcome Covid-19:

 • a person at least 14 days after the administration of the second dose of the COVID-19 vaccine with a two-dose schedule,  
 • a person at least 21 days after the first dose of a COVID-19 vaccine with a single-dose schedule, or
 • a person at least 14 days after the first dose of the COVID-19 vaccine, if the first dose of the COVID-19 vaccine has been administered within 180 days of the COVID19 disease has passed,
 • or a person under 12 years and 2 months of age.
 • the person has contracted COVID-19 in a period not exceeding 180 days ago.

Current measures and regulations in facilities

 • Current measures and regulations in facilities:
 • Interiors (rental ski shop, ski school) will be available only for 1 person / 25m2.
 • Interiors will be available only in the „OP“ mode.
 • Restaurants can offer food and drinks only in the takeout mode.  
 • Observe 2m intervals between other people
 • Minimize contacts
 • Use disinfection before commissioning
 • Prefer payment by card
 • Follow the operating instructions